เปิดชีวิตล่าสุด บอย เนติลักษณ์ “”ตอนโตไร้ชื่อเสียงโด่งดัง””

ไม่คิดหมิ่นเงินน้อย แม้รายได้ 25 บาท เปิดชีวิตล่าสุด ‘บอย เนติลักษณ์’ อดีตขวานฟ้าหน้าดำ เจอตัวเป็นพ่อค้ๅริมทาง ย้อนกลับไปประมาณปี 2526 ใครที่เกิดในยุคนั้นต้องจำเด็กน้อยที่ชื่อ บอย เนติลักษณ์ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ที่รับบทเป็น ขวๅนฟ้า จากละครพื้นบ้านเรื่อง ขวๅนฟ้าหน้าดำ ได้อย่างแน่นอน และตามมาอีกหลายๆเรื่ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ อาทิ สิงหไกรภพ, ตราไว้ในดวงจิต, ทองเนื้อเก้า ฯลฯ สมัยนั้นเจ้าตัวโด่งดังแบบสุดๆ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ทำเอาลุงป้าน้าอาทั้งหลายติดละครพื้นบ้านกันงอมแงม …

เปิดชีวิตล่าสุด บอย เนติลักษณ์ “”ตอนโตไร้ชื่อเสียงโด่งดัง”” Read More

”เปิดชีวิตล่าสุด” บอย เนติลักษณ์ ตอนโตไร้ชื่อเสียงโด่งดัง

ไม่คิดหมิ่นเงินน้อย แม้รายได้ 25 บาท เปิดชีวิตล่าสุด ‘บอย เนติลักษณ์’ อดีตขวานฟ้าหน้าดำ เจอตัวเป็นพ่อค้ๅริมทาง ย้อนกลับไปประมาณปี 2526 ใครที่เกิดในยุคนั้นต้องจำเด็กน้อยที่ชื่อ บอย เนติลักษณ์ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ที่รับบทเป็น ขวๅนฟ้า จากละครพื้นบ้านเรื่อง ขวๅนฟ้าหน้าดำ ได้อย่างแน่นอน และตามมาอีกหลายๆเรื่ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ อาทิ สิงหไกรภพ, ตราไว้ในดวงจิต, ทองเนื้อเก้า ฯลฯ สมัยนั้นเจ้าตัวโด่งดังแบบสุดๆ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ทำเอาลุงป้าน้าอาทั้งหลายติดละครพื้นบ้านกันงอมแงม …

”เปิดชีวิตล่าสุด” บอย เนติลักษณ์ ตอนโตไร้ชื่อเสียงโด่งดัง Read More

เปิดบ้าน ‘หนุ่ม สันติสุข’ หลังลาวงการ อยู่ลำพังในป่า 20 ไร่@@

ไม่จีบนางเอก เลือกจีบตัวประกอบแทน เปิดบ้าน ‘หนุ่ม สันติสุข’ หลังลาวงการ อยู่ลำพังในป่า 20 ไร่ ล่าสุดประกาศขๅยบ้านที่อยู่มานาน 33 ปี หนุ่ม สันติสุข ใช่ คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรกตั้งแต่เข้าวงการ คือผมเข้าวงการมาตั้งแต่ปี 2529 แล้วบ้านหลังนี้ซื้อตอนปี 2531 ทุกวันนี้ก็มีอายุ 33 ปี ก็มีความผูกพันเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่ จนท่านเสียไป ส่วนสาเหตุที่ต้องขๅยก็คือ ลูกโตขึ้น ตัวใหญ่ขึ้น เริ่มเดินชนกันในบ้าน ก็เลยไปสร้างบ้านใหม่ …

เปิดบ้าน ‘หนุ่ม สันติสุข’ หลังลาวงการ อยู่ลำพังในป่า 20 ไร่@@ Read More

แม่น้องดอม @@นอนไม่หลับ ตื่นใส่บาตรตอนเช้า เพื่อนๆ 12 หมูป่าพร้อมช่วยเหลือให้นำร่างน้องดอมกลับบ้าน!!

เวลา 05.30 น.วันที่ 16 ก.พ.66 ที่บ้านของน้องดอม ภายในตลาดสายลมจอย อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายบรรพตและนางธนพร พรหมเทพ พ่อกับแม่น้องดอม และ นางคำเอ้ย พรหมเทพ ยายของน้องดอม   พร้อมปู่และย่าของน้องดอม ได้จัดเตรียมข้าว อาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้ เพื่อใส่บาตรพระ หลังจากที่ได้ทราบข่าวเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ว่าน้องดอมได้เสียชีวิตแล้วขณะไปเรียนหนังสือและฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ เพื่ออุทิศบุญกุศลและกรวดน้ำเพื่อให้น้องดอมกลับบ้านและไปสู่สุขคติ โดยมีการนำสิ่งที่น้องดอมชอบกิน เช่น ข้าว …

แม่น้องดอม @@นอนไม่หลับ ตื่นใส่บาตรตอนเช้า เพื่อนๆ 12 หมูป่าพร้อมช่วยเหลือให้นำร่างน้องดอมกลับบ้าน!! Read More

@สะเทือนใจ 4 พี่น้องนอนกอดกันเสียชีวิตหน้าประตู กำนัน เล่านาทีบีบหัวใจ เสียงตะโกน ร้องไห้ ขอให้ช่วย!!!

จากกรณีเหตุไฟไหม้บ้านชาวสวนยางพารา ทำให้บุตรหลานเจ้าของบ้านเสียชีวิต รวม 4 ราย ในพื้นที่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นบ้าน 2 ชั้น โดยบ้านชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายหนองธง-เขาจันทร์ ล่าสุด ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รายนอนกอดกันเสียชีวิตตรงประตูเหล็กดัดหน้าบ้าน ในสภาพคว่ำหน้า 2 นอนหงาย 2 โดยเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ออกมาพิสูจน์อัตลักษณ์ ซึ่งผู้เป็นพ่อ นายฮาชิ …

@สะเทือนใจ 4 พี่น้องนอนกอดกันเสียชีวิตหน้าประตู กำนัน เล่านาทีบีบหัวใจ เสียงตะโกน ร้องไห้ ขอให้ช่วย!!! Read More

หญิงแกร่งสู้เลี้ยงลูก 5 คน หลังผัวเลือกเมียใหม่ ไม่อายทำกินขอลูกอิ่มก็พอ..!

ชีวิตสุดรันทดของ “นุสรา” หรือ นางสาวนุสรา ยอดทหาร อายุ 29 ปี ที่เคยมั่นคงในรักกับสามี เเละมั่นใจจะฝากชีวิตไว้จนมีลูกน้อยด้วยกันถึง 3 คนเเล้ว เเต่จู่ๆ ในระหว่างที่นุสรากำลังตั้งครรภ์ลูกเเฝด ล่าสุด สามีของเธอได้นอกใจไปมีผู้หญิงใหม่ นุสราก็ยังคงให้โอกาส เเต่กลับยิ่งเจอกับความเจ็บช้ำ   เพราะสามีเลือกที่จะอยู่ผู้หญิงคนใหม่ เธอจึงตัดสินใจพาลูกทั้ง 3 คน เเละอุ้มท้องลูกเเฝดเดินออกมา โดยตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้ได้ เเม้จะต้อง เ ห นื่ อ …

หญิงแกร่งสู้เลี้ยงลูก 5 คน หลังผัวเลือกเมียใหม่ ไม่อายทำกินขอลูกอิ่มก็พอ..! Read More

คุณน้ำผึ้ง พอทีกับเรื่องความรัก..!!

ชีวิตของคนเรานั้นมักจะไม่เหมือนกัน บางคนโตขึ้นมาพร้อมกับความเพียบพร้อมทุกด้าน แต่ชีวิตก็มักจะส่งบททดสอบมาให้เราเสมอ มักจะสอนให้เราอดทน แก้ปัญหาต่างๆที่ผ่านมาได้ ก็เหมือนกัยชีวิตของ คุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ซึ่งเป็นพระขนิษฐาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมฯ ที่ทุกอย่างดูจะสวยงาม ชีวิตดั่งในนิยาย แต่ความเป็นจริงนั้นกลับตรงกันข้าม แม้ว่าจะสมบูรณ์แบบแต่เรื่องของความรักนั้น ไม่เป็นแบบนั้นเลย เธอนั้นมีบุตรแฝดชื่อว่า คุณปก คุณป้อง แต่ว่าได้แยกทางกับสามี บุตรชายคนโตของทายาทเซ็นทรัล และรับดูแลบุตรเองทั้งสองคน ความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่เสมอ ในวันที่จบการศึกษา พร้อมหน้าไปด้วยพ่อแม่ ทั้งสองท่านมารวมตัวกันเพื่อวันสำคัญของบุตร ถึงแม้จะจบกันในฐานะ สามีภรรยา แต่ความเป็นพ่อแม่นั้นมันตัดกันไม่ได้ …

คุณน้ำผึ้ง พอทีกับเรื่องความรัก..!! Read More

จั่นเจา จงอางยักษ์ นั่งรถเล่นให้จับ ชาวบ้านไม่พลาด##

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า “Sotinun Bumbimp” ได้มีการโพสต์ภาพงูจงอาง โดยระบุว่า แม่ของเธอได้เปิดท้ายขายทุเรียนอยู่ใกล้ๆ กับแก่งกระจาน และมีรถคันดังกล่าวขับรถมาจอดและพบว่า มีงูอยู่ท้ายกระบะ จึงได้ถ่ายรูปเอาไว้ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ผู้โพสต์เล่าว่า ระหว่างที่กำลังขายทุเรียนอยู่หน้าแหล่งชุมชน มีกระบะขับมาจอดและสังเกตว่า มีงูจงอางอยู่ด้วย สอบถามก็ได้ถามว่า ชื่อ จั่นเจา เจ้าหน้าที่จะนำงูไปลอกคราบที่แก่งกระจาน และเป็นงูที่เลี้ยงไว้ ไม่ดุ สามารถเข้ามาจับได้ ก็มีคนเข้าไปจับเล่นอยู่หลายคน ซึ่งตอนที่ จั่นเขา จะเลื้อยลงมาจากรถ ตนยังบอกว่า อย่าลงมา เขาก็ขึ้นไปโดนดี …

จั่นเจา จงอางยักษ์ นั่งรถเล่นให้จับ ชาวบ้านไม่พลาด## Read More

””เปิดภาพห้องสวีท”” พี่แมวพี่ยุ ในค่ำคืนวาเลนไทน์ ตอบชัดเรื่องมีลูก!!

เรียกได้ว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับภารกิจพิสูจน์รักแท้ของ นายสุเทพ พร้อมจิต หรือพี่แมว ที่ต้องการเดินทางไปขอ น.ส.ธนาภา เขียวอ่อน ชาวอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล แต่งงาน เพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้ โดยวันที่ 14 ก.พ.   พี่แมวได้ตั้งขบวนแห่ไปสู่ขอเจ้าสาว ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานเป็นสักขีพยานกันจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทั้งนี้ หลังจากเสร็จพิธีต่างๆ ในช่วงค่ำคืนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ทางผู้จัดงานโดยเทศบาลตำบลกำแพง พร้อมกับทาง ดาหลา รีสอร์ต ได้เปิดห้องสวีทให้กับ พี่แมว และ …

””เปิดภาพห้องสวีท”” พี่แมวพี่ยุ ในค่ำคืนวาเลนไทน์ ตอบชัดเรื่องมีลูก!! Read More

วงการเศร้า นิว มุกดา พระเอกหมอลำดัง “”ประสบอุบัติเหตุดับสลด””

จากกรณีนายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ โพสต์แจ้งว่า RIP.นิว มุกดา หลับในขับเอง@บึงโขงหลง หลับให้สบาย สู่ภพภูมิที่ดีนะน้อง ต่อมาเพจ หมอลำประถมบันเทิงศิลป์ โพสต์บอกว่า ทางวงประประถมบันเทิงศิลป์ ขอเเสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ของการจากไปกับศิลปินดัง นิว มุกดา พระเอกหมอลำคำผุนร่วมมิตร จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางเราขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว และ วงคำผุนร่วมมิตร ด้วยนะครับ ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ ด้วยรัก และอาลัย ขอแสดงความเสียใจ เรียบเรียงโดย siamnews

วงการเศร้า นิว มุกดา พระเอกหมอลำดัง “”ประสบอุบัติเหตุดับสลด”” Read More